ဒီလိုနေရာမျိုးတွေကိုအခွင့်ကြုံရင်သင်တစ်ကြိမ်တစ်ခါတော့ရောက်ဖူူးသင့်ပါတယ်

8. Swarovski Crystal Head Fountain, Austria

7. Waitomo, New Zealand

6. Carhenge, USA

5. Device to Root Out Evil, Mallorca

4. Cube Houses in The Netherlands

3. CN Tower, Canada

2. Haw Par Villa Gardens, Singapore

1. A 500-foot-high bridge in China

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*